Enthousiaste reacties op voorgenomen nieuwbouw Hernesseroord

Geplaatst op 21-12-2018

In de periode van augustus tot medio oktober 2018 hebben alle belangstellenden een online uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de woonwensenenquête. Hier is onder andere gevraagd naar uw woonvoorkeuren en wat u belangrijk vindt bij de ontwikkeling van Hernesseroord.Naar welk woningtype gaat bijvoorbeeld uw voorkeur uit, maar ook op andere onderdelen hebben we uw mening gevraagd, zoals voorkeur naar architectuurstijl en woonsfeer en inrichting van het woongebied.

Wij mogen constateren dat de input vanuit de enquête aangeeft dat er enthousiast wordt gereageerd op de locatie en het voornemen van nieuwbouw op deze locatie. Indien u de enquête heeft ingevuld: nogmaals hartelijk dank voor het doorgeven van uw woonvoorkeuren! De enquête is inmiddels gesloten.

Wij brengen u graag op de hoogte van de algemene uitkomsten:

 • Circa 70% van alle belangstellenden heeft ook de complete woonwensenenquête ingevuld.
 • Van de belangstellenden is driekwart op zoek naar een woning, overige houden (woon)kansen in de gaten.
 • De enquête is voornamelijk ingevuld door tweepersoonshuishoudens en gezinnen.
 • Naast de belangstelling uit Middelharnis is er ook veel belangstelling vanuit Goeree Overflakkee, Voorne Putten, Rotterdam en omgeving.
 • Men is gecharmeerd van de landelijke omgeving. De rust, ruimte en natuur. De ligging bij de Haringvliet maar ook de nabijheid van de haven en het centrum.
 • De meeste mensen kennen het gebied, en de zorginstelling Zuidwester, en staan hier positief tegenover.
 • In de nieuwe wijk zoekt men rust en privacy. De meeste belangstellenden geven de voorkeur aan een landschappelijk gebied met een open en informeel karakter. Het buurtje wordt gekenmerkt door een organisch stratenpatroon met rondingen.
 • De wens is kleinschalig bouwen waarbij ruimte, groen en natuur de boventoon voeren.
  • We vroegen u ook wat we juist niet moeten doen op deze locatie, hier kwamen oa. de volgende antwoorden op terug: vol en dicht bouwen, niet alles hetzelfde maken en ook niet te hoog bouwen.
 • De meeste belangstellenden zijn op zoek naar een ander woningtype in een andere omgeving. 
 • Een energiezuinige en duurzame woning is erg belangrijk.
 • Er is veel animo voor patio / bungalows en appartementen. Ook is er vraag naar ruime eengezinswoningen, twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen.
 • Bij de appartementen vindt men de zonligging van de buitenruimte het meest belangrijk
 • Het landelijke karakter ziet men ook graag in de stijl van de woningen terug. Er is een meerderheid die de voorkeur geeft aan de architectuurstijl modern landelijke uitstraling met veel natuurlijke materialen en een schuin dak.
 • Ook informeerden wij naar voorkeur voor woonsfeer: wonen aan de bosrand, wonen aan het kanaal of wonen rondom een plas. Er is voor de drie woonsferen nagenoeg evenveel belangstelling. Een kleine meerderheid heeft de voorkeur om te wonen aan de bosrand.

Woonwensen
We sluiten de uitkomsten van de enquête af met enkele woonvoorkeuren.

 • De auto parkeert men graag op eigen terrein. Of één auto nabij de woning en een andere nabij in de buurt
 • Men staat veelal neutraal tegen een deelauto waardoor er meer ruimte is voor groen.
 • Het wonen aan een hof of pleintje wordt veelal aantrekkelijk en neutraal beoordeeld.
 • Voor de openbare ruimte wordt de voorkeur gegeven aan een gebied dat rust en recreatie uitstraalt. Er wordt positief gereageerd over het delen van voorzieningen met elkaar (zoals het zwembad en tuin en woningonderhoud).
 • Energiezuinigheid en duurzaamheid zijn belangrijke wensen voor de nieuwe woning.

Hoe nu verder...
De komende periode wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor Hernesseroord. De resultaten uit de enquête geven ons veel informatie over woonvoorkeuren en worden, waar mogelijk, gebruikt in de verdere planvorming. In één van de volgende nieuwsbrieven verwachten we de eerste schetsen te kunnen laten zien.

Nieuwbouw op een unieke plek
Het project Nieuw Hernesseroord is uniek in de regio. Het beste van 2 werelden komt hier samen: rust, ruimte en prachtige natuur. Maar ook de nabijheid van een gezellig centrum met goede restaurants en een breed winkelaanbod. AM werkt in samenwerking met de Gemeente Goeree Overflakkee aan de verdere uitwerking van het plan, waarbij we streven naar een gevarieerd woonprogramma met duurzame en de kwalitatief hoogwaardige woningen.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven als belangstellende voor het project. Wij verwachten zoals hierboven aangegeven komend voorjaar de eerste schetsen op basis het stedenbouwkundig plan te kunnen presenteren en zullen u als eerste op de hoogte stellen.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2019

 • Enthousiaste reacties op voorgenomen nieuwbouw Hernesseroord

“Nieuw-Hernesseroord, wonen in het groen”

Contactpersonen Nieuw-Hernesseroord

Team Hernesseroord

Team Hernesseroord