Planvorming Nieuw-Hernesseroord Middelharnis

Geplaatst op 03-10-2019

De planvorming is de afgelopen tijd nader uitgewerkt, waarbij wordt uitgegaan van vier ontwikkelgebieden binnen Hernesseroord. De reacties en respons die we eerder hebben ontvangen op de woonwensenenquête zijn gebruikt bij de voorlopige planvorming. Met de aanstaande ontwikkeling ambiëren gemeente, AM en zorginstelling Zuidwester een uitnodigend gebied te maken voor bewoners, recreanten en omwonenden. Verder is er de afgelopen periode in samenwerking met de Gemeente en Zuidwester gewerkt aan de kwaliteitsvisie. De kwaliteitsvisie beschrijft de beoogde ruimtelijke kwaliteit van een gebied in woord en beeld. Zo worden er richtlijnen aangegeven voor architectuur, materiaalgebruik maar ook ten aanzien van (openbaar) groen.

De volgende stap is het daadwerkelijk ontwerpen van de woningen. De verwachting is dat de architect(en) eind dit jaar starten met het uitwerken van de appartementen en woningen. De woningen worden vervolgens gefaseerd in verkoop gebracht. Duurzaamheid en toekomstbestendig wonen zijn hierbij aandachtspunten. Van de vervolgstappen houden wij u graag op de hoogte, ook betrekken wij u graag bij de verdere uitwerking. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op de verschillende onderdelen van de plannen en ontwerpen en stellen u graag in de gelegenheid om uw voorkeursvariant aan te geven. Denkt u weer met ons mee? Zodra we zover zijn hoort u van ons.

  • Planvorming Nieuw-Hernesseroord Middelharnis

“Nieuw-Hernesseroord, wonen in het groen”

Contactpersonen Nieuw-Hernesseroord

Team Hernesseroord

Team Hernesseroord